Kasvurahoitusta entistä useammasta lähteestä

Tesin suorat kohdeyhtiöt kehittyivät vuonna 2017 kokonaisuutena hyvin, ja niiden liikevaihto kasvoi vuoden aikana keskimäärin 22 prosenttia. Rahoitusta oli saatavissa monipuolisesti kotimaisista ja kansainvälisistä lähteistä. Tesi teki uusia suoria sijoituksia 22 yritykseen yhteensä 29 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2017 yhden suurimmista rahoituskierroksista keräsi avoimen lähdekoodin tietokantaa kehittävä MariaDB Corporation, jolle Euroopan investointipankki EIP myönsi suurimman koskaan Pohjoismaiselle yritykselle myöntämänsä kasvurahoituksen, 25 miljoonaa euroa. Rahoitus oli peräisin Euroopan strategisten investointien rahastosta ESIRistä.

Marraskuussa MariaDB keräsi lisäksi 23 miljoonaa euroa kiinalaisen AliBaba Cloudin johdolla. Rahoituskierros mahdollistaa nopeasti kasvavalle MariaDB:lle uusien pilvi- ja automaatioratkaisujen kehittämisen ja auttaa sitä tuomaan tietokantaansa uusia ominaisuuksia.

”Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston lainoista ja takauksista on tullut merkittäviä vieraan pääoman rahoitusmuotoja, joiden turvin kasvuyritykset saavat lainaa suomalaisista pankeista. Myös joukkorahoituskierroksilla on kerätty varoja yrityksille. Rahoitustarjonnan monipuolistuminen on tosiasia. Aika näyttää, mihin suuntaan nämä suhteellisen tuoreet ilmiöt kehittyvät”, Tesin venture capital -sijoituksista vastaava johtaja Heli Ahlroos sanoo.

Vuoden tärkeimpiin tapauksiin kuului yrityskauppa, jossa autojen sopimusvalmistaja Valmet Automotive osti Tukholman pörssissä noteeratun Semconin autoteollisuudelle suunnatut suunnittelupalvelut Saksassa ja testaustoiminnan Espanjassa. Valmet Automotive muodosti myös strategisen kumppanuuden maailman johtavan sähköautoakkujen ja energiavarastojen tarjoajan, kiinalaisen CATL:n, kanssa. Samalla CATL tuli Valmet Automotiven merkittäväksi omistajaksi 22 prosentin omistusosuudella.

”Nämä toimet toteuttavat yhtiön tavoitetta kehittyä keskeiseksi autoteollisuuden suunnittelupalveluiden tarjoajaksi ja rakentaa vahva asema kasvavilla sähköautomarkkinoilla”, Tesin kasvusijoituksista ja teollisista sijoituksista vastaava johtaja Jussi Hattula kertoo.

Kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi keskimäärin22 %

Yrityskauppa voi olla hyvä tapa kasvattaa leveämpiä hartioita kasvua ja kansainvälistymistä varten. Toinen esimerkki nähtiin kesäkuussa, kun vakuutusalan ohjelmistoja ja IT-palveluja tarjoava Profit Software osti Evolvitin, jonka alaa ovat finanssiyhtiöiden IT-palvelut ja -ratkaisut. ”Yritysoston kautta tapahtuvia kasvuloikkia pitäisi olla enemmänkin”, Ahlroos kommentoi.

Tesin kohdeyhtiöt kehittyivät vuonna 2017 kokonaisuutena hyvin. Niiden liikevaihto kasvoi keskimäärin 22 prosenttia. Toisaalta paikoitellen kasvun hidasteeksi nousi pula kansainvälistymiseen ja toiminnan skaalaamiseen liittyvästä osaamisesta.

AASIALAISET SIJOITTAJAT JA TEOLLISET OSTAJAT AKTIIVISINA. Aasialaisten sijoittajien kasvava aktiivisuus suomalaisilla pääomasijoitusmarkkinoilla oli Ahlroosin arvion mukaan yksi vuoden isoista ilmiöistä. Kiinalaiset tekivät vuonna 2017 entistä enemmän sekä sijoituksia että yrityskauppoja.

”Pidän tätä hyvänä mahdollisuutena suomalaisille yrityksille, sillä aasialainen sijoittaja tuo mukanaan osaamista Aasian markkinoilla toimimisesta. Tulevana vuonna aiomme tutkia entistä tarkemmin, miten Tesi voisi edistää suomalaisyritysten kansainvälistymistä Aasiaan ja rahoituksen saamista sieltä”, Ahlroos sanoo.

Aasialaisten sijoittajien aktiivisuus oli yksi vuoden isoista ilmiöistä.

MariaDB:n ja Valmet Automotiven lisäksi aasialaiset ja muut kansainväliset sijoittajat näkyivät Tesin kohdeyritysten yrityskaupoissa. Kiinalainen CYG-konserni hankki omistukseensa OptoFidelityn ja Rightware myytiin kiinalaiselle Thundersoftille. Visedo, jonka alaa on raskaan liikenteen sähköistäminen, myytiin tanskalaiselle perheyritykselle Danfossille. Staattista sähköä poistaviin tuotteisiin erikoistuvan IonPhasEn osti brittiläinen pörssiyhtiö Croda International.

Hattula muistuttaa, että pääomasijoittaja on luonteeltaan väliaikainen omistaja. Yrityskauppa on usein hyvä uutinen, koska uusien omistajien huomassa yritykset pääsevät jatkamaan kasvuaan. Myyjien kannalta oli suotuisaa, että maailmantalouden vire oli vuonna 2017 myönteinen ja yritysten arvostukset korkealla.

”Hankevirrassa näkyy nyt useita kotimaisia biotaloushankkeita, joihin aasialaiset sijoittajat ovat myös osoittaneet kiinnostuksensa ”, kertoo Hattula.

TERVEYSTEKNOLOGIA JA CLEANTECH KIINNOSTAVAT. Ahlroosin arvion mukaan sijoittajat ovat aiempaa kiinnostuneimpia IT-alan kasvuyrityksistä, jotka hyödyntävät tavalla tai toisella ohjelmistoja, tekoälyä, analytiikkaa tai mobiiliteknologiaa terveydenhoidossa. Tesi teki tällä alueella kaksi uutta sijoitusta.

BCB Medicalin alaa on kliinisen lääketieteellisen tiedon kerääminen ja analysointi. Potilastietojärjestelmien tueksi kehitettyjen rekisterien avulla kyetään digitalisoimaan hoitopolkuja ja vertailemaan hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen liittyvää tietoa. Sijoittajakumppanikseen Tesi sai ruotsalainen Standout Capitalin. Uusien omistajien avulla BCB Medical aikoo viedä kliinisen sairaanhoidon tietoa kansainvälisille markkinoille.

Bioinformatiikka-alan ohjelmistoyhtiö BC Platforms keräsi sveitsiläisen Debiopharm Innovation Fundin ja Tesin johdolla 9 miljoonan euron rahoituksen. Yhtiön tavoitteena on tarjota maailman johtava genomidatan ja kliinisen tiedon tiedonhallinta-alusta biopankeille, lääketeollisuuteen ja terveydenhuoltoon.

Myös muut terveysteknologiayritykset keräsivät Suomessa suuria sijoituskierroksia. Ahlroos on mielissään kehityksestä, sillä terveysteknologiayrityksillä on aiemmin ollut hankaluuksia rahoituksen löytämisessä.

Vuonna 2017 Tesi sijoitti myös käyttövesi-, lämpöverkko- sekä viemärisaneerauksia omakotitaloihin tekevään KotiSun Groupiin. CapManin, Tesin ja Varman muodostama konsortio on nyt yhtiön enemmistöomistaja. Myös KotiSunilla on tähtäimessä kasvu ja kansainvälistyminen.

VASTUULLISUUDEN MERKITYS KASVAA. Tesi tähtää siihen, että suomalaiset yritykset kasvavat ja menestyvät, ja samalla toimivat vastuullisesti. Harkitessaan sijoitusta se tekee yrityksestä ESG-arvion, jossa pyritään tunnistamaan yrityksen keskeiset ympäristöasioihin, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja hallintoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä kehittämisen kohteet. Niihin pyritään vaikuttamaan aktiivisella hallitustyöskentelyllä sekä työryhmien ja valiokuntien kautta.

”Kiinnitämme huomiota yritysten hallintotapaan, henkilöstön hyvinvointiin, työ- ja tuoteturvallisuuteen ja tapaan hoitaa asiakassuhteita. Vastuullisuus nousee erityisesti esille, kun yrityksen liiketoimintamalli perustuu ympäristöhyötyihin tai yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi sijoittamalla BCB Medicaliin voimme edistää myös kansallisesti sairaanhoidon laadun ja tehokkuuden kehittämistä”, Ahlroos kertoo.

”Kiertotalous kuuluu painopistealueisiin, joihin sijoitamme mielellämme jatkossa”, Hattula ja Ahlroos toteavat. ”Olisi hienoa päästä mukaan kehittämään yhtiötä, joka ratkaisee kestävän kehityksen haasteita globaalisti, esimerkiksi muovijäteongelmaa”, Ahlroos innostuu.

Ahlroos ja Hattula uskovat, että vastuullisuus on jatkossa yhtiöille merkittävä kilpailutekijä. Asiakkaat vaativat yhä enemmän vastuullisuutta toimittajiltaan. Markkinat suosivat jatkossa yhtiöitä, jotka pystyvät raportoimaan vastuullisesta toiminnasta ja esimerkiksi entistä pienemmästä energian ja raaka-aineiden käytöstä. Se ei enää riitä, että täyttää lain vaatimukset, vaan pitää toimia ennakoivammin, paremmin ja vastuullisemmin.

Hattula pitää pääomasijoittajan mukaantuloa omistajaksi hyvänä tapana uudistaa liiketoimintaa kestävään ja vastuulliseen suuntaan. ”Omistajat voivat valinnoillaan nopeuttaa uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Myös perinteisen teollisuuden on välttämätöntä uudistua vastuullisempaan suuntaan”, hän perustelee.

”Vielä tällä hetkellä maailmantalous perustuu jatkuvan kasvun ajatukseen, mutta maapallon kantokyky ei riitä, jos kasvua toteutetaan monistamalla nykymallia. Digitalisaatioon perustuva seuraava teollinen vallankumous tulee muuttamaan ajattelu- ja toimintamallejamme perusteellisesti, mutta sitä kohti on välttämätöntä edetä jo nyt. Suunta on kohti kierto- ja jakamistaloutta”, Hattula toteaa.