Painopistealueet muuttuvat ajassa

Markkinan kehittäminen ja uudet ratkaisut liittyvät läheisesti toisiinsa. Markkinan kehittäminen liitetään usein rahastosijoittamiseen. Tässä keskitymme lähinnä suoran sijoitustoiminnan ratkaisuihin.

Pääomasijoittajana meidän pitää ratkaista asioita, muuttaa olemassa olevaa paremmaksi. Uudistumisen ja tuoreiden toimintamuotojen avulla pyrimme täyttämään markkinan kapeikkoja, joihin ei muuten yllä riittävästi rahoitusta. Vähäisesti rahoittajien huomiota ovat saaneet esimerkiksi pidempikestoiset sijoitukset, perheyritysten kasvu ja sukupolvenvaihdokset ja vaikkapa Greenfield / Brownfield-hankkeet.

Olemme luoneet painopistealueita ohjaamaan sijoitustoimintaamme. Yksi esimerkki on vuoden 2018 viiimeinen sijoituksemme, vaahtolasia valmistava Uusioaines, joka sopii luontevasti kiertotalouden ja vaikuttavuudenkin alle. GRK Infran voidaan katsoa kuuluvan Mittelstand-yrityksiin. Terveysteollisuus-painopistealueelle osuvat älysormusyritys Oura Health ja terveysteknologiayhtiö Kaiku Health.

Sijoitus­ohjelmat, markkinakapeikot ja painopistealueet muuttuvat ajassa.

Uutena toimintamuotona aloitimme listautumista suunnittelevien kasvuyhtiöiden tukemisen ankkurisijoituksella. Ohjaamme ankkurisijoitukset yrityksille, joiden koko, toimiala tai kehitysvaihe tekee listautumisesta haasteellista. Teollisuuden kunnossapidon osaajan Viafin Servicen First North -listautuminen oli ensimmäinen ankkurisijoituksemme vuonna 2018.

Vuonna 2018 sovimme Euroopan investointipankin (EIP) kanssa yhteissijoitusohjelmasta, joka suuntaa yhteensä 100 miljoonaa euroa rahoitusta innovatiivisten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten kasvuun. Jokaisessa rahoituskierroksessa on EIP:n ja Tesin lisäksi mukana yksityisiä sijoittajia vähintään yhtä suurella osuudella. Näin vastaamme suomalaisten yritysten suurempaan rahoitustarpeeseen sekä kannustamme kotimaisia rahastoja tekemään kanssamme riittävän kokoisia (yhteis)sijoituksia kasvuyrityksiin.

Sijoitusohjelmat, markkinakapeikot ja painopistealueet muuttuvat ajassa. Seuraamme tarkasti rahoitusmarkkinaa ja analysoimme sen kehitystä. Keskustelemme jatkuvasti sekä kumppaneidemme että yritysten kanssa, jotta osaamme suunnata kehitystoimemme ja kohdentaa sijoituksemme niin, että ne täydentävät markkinaa ja edistävät sen toimivuutta.