Kumppanuutta listautuvalle yritykselle

Tesi on avoin tukemaan kaikenlaisia kasvuyrityksiä, joiden tavoitteena listautumisessa on kasvurahoituksen hankkiminen. Teimme ensimmäisen ankkurisijoituksemme lokakuussa.

Listautuminen pörssiin on yksi hyvä vaihtoehto, kun yritys haluaa kerätä pääomaa kasvua ja kansainvälistymistä varten. Suomalaiset kasvuyritykset hyödyntävät tätä mahdollisuutta kuitenkin suhteellisen vähän. Suomen Nasdaq First North -markkinapaikan perustamisesta eli vuodesta 2007 lähtien sille on listautunut yksi suomalaisyritys noin kymmentä Ruotsissa listautunutta yritystä kohti. Ruotsin kansantalous ei kuitenkaan ole kymmenkertainen Suomeen verrattuna.

Aloimme Tesissä pohtia, mikä suomalaisia yrityksiä pidättelee.

Aloimme pohtia, miksi listautuminen ei houkuttele.

MIIKKA SALMINEN / SIJOITUSPÄÄLLIKKÖ, TESI

KAPEA SIJOITTAJAKENTTÄ. Suomen sijoittajakenttä on Ruotsin kenttää kapeampi. Meillä hallitsevat isot institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkeyhtiöt. Ne tekevät tärkeää työtä suomalaisten yritysten kehittämiseksi sijoittamalla myös First North -listautuviin yrityksiin, mutta sijoitussummat jäävät usein melko pieniksi. Nämä sijoittajat eivät yleensä halua olla omistajina yli 20 prosentin osuudella yrityksestä kirjanpito- ja muiden säännösten takia. Jo viiden prosentin omistus on raja, jota ne eivät mielellään ylitä.


Sijoittajakentän kapeuden takia kasvua tavoittelevalla yrityksellä voi olla vaikeuksia löytää riittävästi ankkurisijoittajia, jotka tekevät sijoitussitoumuksen eli lupautuvat ostamaan tietyn määrän osakkeita yrityksen listautuessa. Tämä on kapeikko, jonka takia sijoitusmarkkinat eivät toimi niin hyvin kuin voisivat.

TESI ANKKURISIJOITTAJAKSI. Meillä kehittyi ajatus listautumista harkitsevien yhtiöiden tukemisesta neuvoilla ja pääomalla. Tesin ankkurisijoitus toimisi laatutakuuna, joka auttaisi listautumisen toteutumista ja vauhdittaisi yrityksen kasvua.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on vauhdittaa yritysten kasvua ja kehittää niitä kohti kansantaloudellisesti merkittävämpiä kokonaisuuksia. Sijoitustoimintamme pääfokus on perinteinen pääomasijoittaminen, mutta rahoituksen tekninen muoto voi vaihdella tilanteen mukaan.

MIKSI JUURI TESI? Aktiivinen omistajuus on toimintamme ydintä. Tesin tehtävä on auttaa yrityksiä kasvamaan erityisesti markkinakapeikkotilanteissa. Tarjoamme myös listautumista harkitsevalle kasvuyritykselle sparrausta mahdollisen ankkurisijoituksen ohella. Listauksen teknisiin yksityiskohtiin liittyvän tiedon yritys saa neuvonantajiltaan, mutta Tesillä on asiantuntemusta esimerkiksi siitä, mitä sijoittajat odottavat listautuvalta yritykseltä ja miten ne yrityksen näkevät. Tällaista apua on vähäisesti saatavissa muualta.

Matti Kangas

Listautuvalla yrityksellä voi olla pulaa ankkurisijoittajista.

MATTI KANGAS / SIJOITUSPÄÄLLIKKÖ, TESI

Aloitamme mielellämme keskustelun yrityksen kanssa jo melko alkuvaiheessa, kun se vasta alkaa harkita listautumista. Edellytämme yhteydenpitoa, jonka aikana punnitsemme eri rahoitusvaihtoehtoja ja pohdimme, onko listautuminen oikea ratkaisu. Emme tee päätöstä ankkurisijoituksesta pelkän listalleottoesitteen perusteella.

PITKÄJÄNTEISTÄ TOIMINTAA. Jos keskustelujen aikana osoittautuu, että yrityksen kehitysmahdollisuudet ovat hyvät, mutta se ei ole vielä valmis pörssiin, voimme auttaa yritystä saamaan tarvittavat asiat kuntoon. Tarvittaessa voimme olla mukana pre-IPO-sijoituskierroksessa, joka antaa aikaa muutosten tekoon.

Olemme kärsivällinen sijoittaja. Varaudumme auttamaan pitkäjänteisesti myös ankkurisijoituksemme turvin listautuvien yritysten toimintaa, jotta siirtymä pörssiyhtiöksi sujuu jouhevasti.

Olemme avoimia kumppanuuteen kaikenlaisten kasvuyritysten kanssa, joiden tavoitteena listautumisessa on kasvurahoituksen hankkiminen. Ensimmäisen ankkurisijoituksemme teimme lokakuussa teollisuuden kunnossapitoa ja huoltopalvelua tarjoavaan Viafiniin.