Hyödynnämme kierrätyslasin täysin

Uusioaines Oy on kiertotalouden edelläkävijä, joka käsittelee laitoksillaan Forssassa noin 70 prosenttia Suomessa kerätystä kierrätyslasista. Se hyödyntää raaka-aineensa täysin. Laadusta riippuen lasi jatkaa matkaansa prosessoinnin jälkeen teollisuuden käyttöön tai Uusioaines valmistaa siitä vaahtolasia, joka on ympäristöystävällinen eriste- ja kevennemateriaali.

Suomen ensimmäisen ja ainoan kierrätyslasin puhdistus- ja käsittelylaitoksen kautta kulkee vuosittain noin 80 000 tonnia keräyslasia. Sen kapasiteetti riittäisi puhdistamaan kaikki Suomessa kerättävät keräyslasit.

”Keräämme ja kierrätämme pakkaus- ja tasolasia, joista valmistamme sirutuotteita, jauhetuotteita ja vaahtolasia. Pakkauslasin toimittajista isoin on Palpa, joka on pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä. Tasolasia tulee muun muassa lasiliikkeistä, lasileikkaamoista ja lasin jatkojalostajilta”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Parkkali.

Kiertotalous toimii tyypillisesti ketjuina.

KIERTOTALOUS TYÖLLISTÄÄ. ”Kiertotalous toimii tyypillisesti ketjuina, joissa yritykset täydentävät toisiaan esimerkiksi käyttämällä toistensa jätteitä tai ylijäämiä. Kaikki ketjun osat ovat tärkeitä yhteisen toiminnan kannalta. Tämä on nähtävissä myös täällä Forssan seudulla, jossa kiertotaloutta toteuttavat yritykset ovat varsin merkittävä työllistäjä”, Parkkali sanoo.

”Hyvien asioiden tekeminen ei ole yleishyödyllisten yhteisöjen etuoikeus, vaan myös yritykset voivat toimia kestävien arvojen puolesta. Se ei tee toiminnasta huonoa, että se on kannattavaa. Uusioaineksessa tehty kehitystyö on ainutlaatuista ja siitä on syytä olla ylpeä”, toteaa Parkkali, joka aloitti Uusioaineksen toimitusjohtajana vuonna 2017.

RATKAISUNA VAAHTOLASIMURSKE. ”Moni haluaisi uskoa, että lasin kierrätys on päättymätön luuppi, jossa käytetystä lasista sulatetaan yhä uudestaan uusiolasia. Tämä ei kuitenkaan pidä sataprosenttisesti paikkaansa. Noin 20 prosenttia puhdistusprosessiin syötettävästä lasista hajoaa keräyksen, kuljetuksen ja prosessoinnin aikana niin hienoksi, ettei sen täydellinen puhdistaminen ja värilajittelu kannata. Tästä hienosta aineksesta Uusioaines valmistaa Foamit-vaahtolasimursketta, joka on kevytsoran kilpailija esimerkiksi maanrakennuksessa”, Parkkali kertoo.

”Vaahtolasin valmistus ja teollisuudelle menevät lasilaadut muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Me saamme kierrätettyä sata prosenttia meille saapuvasta lasista”, lisää kehityspäällikkö Jari Pennanen.

uusioaines lasin käsittely
Kierrätyslasin ensimmäinen lajittelu tapahtuu käsin. Kuvassa Jari Pennanen, Janne Tikka ja Mikko Anttila.

”Foamit on kevyttä, palamatonta, routimatonta ja lämpöä eristävää. Kantavuudeltaan se on parempaa kuin kilpailevat materiaalit, ja sen käsiteltävyys on helppoa hyvän kitkakertoimen takia. Infrarakentamisessa vaahtolasi sopii routaeristeeksi sekä rakenteiden keventäjäksi. Talonrakentamisessa se käy esimerkiksi ala-, ylä- ja välipohjien täytteeksi sekä seinien vierustäyttöihin”, Pennanen luettelee.

VAUHTIA KASVUUN. Uusioaines sai syksyllä uusia omistajia, kun oululainen sijoitusyhtiö Partnera osti siitä 58 prosentin osuuden. Tesi tuli samalla yhtiön omistajaksi 30 prosentilla. Uusien omistajien tuella Uusioaines aikoo jatkaa kiertotalouden edelläkävijänä sekä kasvaa ja kansainvälistyä. Parkkalin mukaan kasvu- ja kehityssuunnitelmia on vireillä useita. Kansainvälistymään yhtiö lähtee Foamit edellä.

Uusioaineksen kautta kulkee vuosittain noin 80 000 tonnia keräyslasia.

”Yksi mahdollisuus on kopioida toimintamallimme jossakin Euroopan maassa, jossa ei ole vahvaa omaa vaahtolasin valmistusta. Olemme tutkineet esimerkiksi Hollantia, jonka poikkeuksellisen tiukat ympäristövaatimukset Foamit täyttää. Toinen vaihtoehto on laajentua yritysostolla”, Parkkali pohtii.

Kotimaassa Uusioaines näkee kasvumahdollisuuksia Foamitin ohella lasihiekalla, joka on hiekkapuhalluksessa turvallisempi vaihtoehto kuin kvartsihiekka. Lasihiekkapuhallus on hellävaraisempi tekniikka kuin metallirae- tai kvartsihiekkapuhallus, mutta tehokkaampi kuin soodapuhallus.

”Suunnittelemme myös omaa energiantuotantoa. Mikään ei estäisi meitä kaasuttamasta talteen ottamiamme jätemuovijakeita polttoaineeksi, jolla lämmittäisimme uunimme”, Pennanen miettii.

”Myöskään uusien tuotteiden kehittäminen ei ole poissuljettua, sillä jalostusasteemme voisi olla korkeampikin”, Parkkali sanoo.

 

Uusioaines Oy
  • Mitä tekee: Puhdistaa ja käsittelee kierrätyslasia sekä valmistaa ja myy vaahtolasia, joka on kevyt ja ympäristöystävällinen eriste- ja kevennysmateriaali. Vastaanottaa noin 70 prosenttia Suomen kierrätyslasista. 34 000 tonnia lasia vuodessa lähtee vientiin uusiolasin valmistusta varten. Saint-Cobain valmistaa lasivillaa noin 30 000 tonnista. Lopuista noin 16 000 tonnista Uusioaines valmistaa vaahtolasia, mutta se tuo vaahtolasia varten raaka-ainetta myös ulkomailta.
  • Missä: Toimisto Jokioisilla ja tehtaat Forssassa.
  • Liikevaihto: 15 miljoonaa euroa.
  • Henkilöstö: 33.
  • Omistajat: Sijoitusyhtiö Partnera Oy, Tesi, Jarkir Oy ja Jussi Parkkali.
  • Verkkosivut: uusioaines.com, foamit.fi

 

>> Lue lisää Tesin Dare to Grow -sivustolta