Aktiivinen omistajuus luo kasvua

Tesi on vastuullinen pääomasijoittaja. Pyrimme valitsemaan hyviä sijoituskohteita, joissa on ainesta kasvun vetureiksi. Asetamme riman korkealle – tuoton lisäksi tavoittelemme yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yritys- ja rahastohankkeita arvioidessamme otamme huomioon tuotto- ja kasvutavoitteiden ohella vastuullisuus- ja vaikuttavuusnäkökohdat. Yrityksen tai rahaston ei tarvitse olla vaikuttavuuden edelläkävijä sijoitushetkellä, mutta sen pitää olla halukas kehittymään ja kehitettävissä oikeaan suuntaan.

JATKUVAA DIALOGIA. Olemme kanssaomistajana 48 yrityksessä ja 87 rahastossa. Yritysten joukossa on eri kehitysvaiheessa olevia yhtiöitä useilta toimialoilta. Kohdeyritysten omistusrakenteet vaihtelevat, mutta Tesi on lähes aina vähemmistöomistaja, joka ei käytä yrityksessä yksin suurinta päätösvaltaa.

Toimimme kohdeyrityksissämme sijoittajanakin enemmän omistajan kuin perinteisen sijoittajan tavoin. Omistajan ja sijoittajan ero tulee esiin, kun yritystoiminta kohtaa haasteita. Jos tuottotavoitteet eivät täyty, sijoittaja saattaa vetää pääomansa pois ja siirtää sijoituksensa muualle. Omistaja puolestaan käärii hihansa ja ryhtyy töihin, jotta yritys saadaan ohjatuksi uudelle kasvu-uralle. Ero on aikajänteessä ja ajattelutavassa.

Omista­juuteen kuuluu yrityksen tukeminen tarpeellisissa muutoksissa.

JUSSI HATTULA / JOHTAJA, KASVU- JA 
TEOLLISET SIJOITUKSET, TESI

On tyypillistä, että yritys kokeilee erilaisia toimintatapoja tai tekee muita merkittäviä muutoksia matkalla kasvuun. Nivelkohdissa omistajilta vaaditaan uskoa yritykseen ja kykyä näyttää sille uutta suuntaa. Tesin omistajuuteen kuuluu yrityksen tukeminen tarvittavissa muutoksissa.

LÄSNÄOLOA TARPEEN MUKAAN. Arvomme yritykselle, kuten myös rahastolle, muodostuu jatkuvan dialogin kautta. Olemme usein mukana yrityksen hallitustyössä ja rahaston sijoitusneuvostossa aktiivisesti kyselemässä, kommentoimassa, haastamassa ja tukemassa. Vaikutuksemme on välillistä, ja toimimme aina yhdessä kanssasijoittajien ja muiden omistajien kanssa.

Roolimme omistajana vaihtelee paljon yrityksen tarpeista riippuen. Seuraamme kaikkia kohdeyrityksiämme, jotta tiedämme, missä tilanteessa yhtiöt ovat ja onko niillä tarvittavat resurssit, organisaatiot ja työkalut. Ellei ole, olemme valmiita tarttumaan toimeen niiden hankkimiseksi.

On tavallista, että yhtiön hallituksessa on Tesin nimeämä henkilö tai että tesiläinen on mukana hallitustyössä tarkkailijana, mutta myös muut järjestelyt ovat mahdollisia. Rahastosijoituksiemme sijoitusneuvostoissa pyrimme olemaan mukana aktiivisina vaikuttajina.

KONTAKTEJA JA OSAAMISTA. Kasvua hakevalle yritykselle Tesin aktiivinen omistajuus tuo tervetulleita kontakteja, osaamista ja työkaluja. Meillä on organisaationa pitkä kokemus esimerkiksi omistajastrategiasta, rahoitusjärjestelyistä ja johdon rekrytoinneista. Ongelmatilanteissa toimimme usein fasilitoijana, joka vie keskustelua eteenpäin yhtiön hallituksessa ja omistajien kesken varmistaen ratkaisujen löytymisen. Toimenpiteistä päätetään kuitenkin aina yhdessä.

Muiden omistajien ja hallituksen pyynnöstä saatamme poikkeustilanteessa osallistua operatiiviseen toimintaan esimerkiksi yrityskauppakohteita etsittäessä tai strategisissa projekteissa.

YHTEINEN OMISTAJASTRATEGIA. Keskustelemme jo ennen sijoituspäätöstä muiden sijoittajien ja omistajien kanssa omistajastrategiasta. Sen ei tarvitse olla omistajien kesken sama, mutta sen tulee olla jaettu. Varmistamme, että sijoittajat ja muut omistajat ovat keskeisistä asioista samaa mieltä ja pyrkivät kehittämään yhtiötä yhteiseen suuntaan.

Tesi on pitkäjänteinen, mutta väliaikainen sijoittaja. Sovimme muiden omistajien kanssa jo etukäteen irtautumisen mahdollisesta ajankohdasta ja tavasta. Tilanteet voivat kuitenkin muuttua matkalla siten, että omistajien aikajänteet eivät kohtaa. Tällöinkin pyrimme aina löytämään yhdessä ratkaisun.

Juha Lehtola

Tesin omistajuus tuo yritykselle kontakteja, osaamista ja työkaluja.

JUHA LEHTOLA / JOHTAJA, VENTURE 
CAPITAL -SIJOITUKSET, TESI

ULKOMAISTEN SIJOITUSTEN FASILITAATTORI. Tesi palvelee Suomen yrityskenttää kanavoimalla yrityksille myös kansainvälistä rahoitusta. Suomen kokoinen maa pystyy vain harvoin tarjoamaan yrityksille riittävän monentyyppisiä sijoittaja- ja omistajakandidaatteja. Olemme olleet viime vuosina enenevästi mukana kansainvälisissä sijoitussyndikaateissa suomalaisena sijoittajana.

ONNISTUNEITA ESIMERKKEJÄ. Hyviä esimerkkejä kohdeyhtiöidemme kansainvälisestä kasvusta ovat LeadDesk, johon Tesi lähti mukaan vuonna 2015, ja BMH Technology, jonka omistajiin Tesi on kuulunut kolme vuotta.

Contact Center -ohjelmistoa pilvipalveluna tarjoava LeadDesk oli vuonna 2015 hyvällä kasvukäyrällä ja Suomen markkinajohtaja alallaan. Suurin sijoittaja oli englantilainen Dawn Capital, kun yhtiö keräsi 5 miljoonaa euroa ensimmäisellä rahoituskierroksellaan. Rahoituksen turvin LeadDesk laajensi toimintaansa Pohjois- ja Keski-Eurooppaan. Yhtiön liikevaihdon kasvu on ollut tasaisen vahvaa, ja tällä hetkellä se suunnittelee listautumista Nasdaq First North -markkinapaikalle hankkiakseen pääomaa seuraavaa kasvuloikkaa varten. Tesin sijoitusstrategia on usein pitkäjänteinen ja omistus yhtiöissä voi jatkua usean kehitysvaiheen yli. Meille on luontevaa toimia LeadDeskin listautumisessa ankkurisijoittajana.

BMH Technology keskittyy puolestaan ympäristöystävällisten energiaratkaisujen kehittämiseen. Yhtiön esikäsittelylaitokset muun muassa erottelevat yhdyskuntajätteestä arvokkaat jakeet sivuun uudelleenkäytettäviksi siten, että loppujäte voidaan polttaa ympäristöystävällisemmin ja muuttaa lämmöksi ja sähköksi. Yhtiö on toimittanut jätteenkäsittelylaitoksia globaalisti yli 50 maahan ja sillä on noin 150 työntekijää. BMH:n suurin omistaja on raumalainen perheyhtiö Hollming. Sijoitimme yhdessä Ilmarisen kanssa yhtiöön vuonna 2016. Vuoden 2018 aikana olemme olleet aktiivisesti mukana vahvistamassa yhtiön hallitusta ja johtoa uusilla avainhenkilöillä.