Terveysdatalla maailmankartalle

Terveydenhuoltoon liittyvät ohjelmistot, genomi- ja terveysdatan hallinta sekä analytiikka mullistavat tavan, jolla kliininen tieto vaikuttaa ihmisten arkeen. IT-yritykset BCB Medical ja BC Platforms vievät Suomea maailmankartalle bioinformatiikan ja terveysteknologiaratkaisujen edelläkävijöinä.

Yksilöllistetty terveydenhoito on kansainvälinen megatrendi, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi ihmisten hyvinvointiin. Tulevaisuudessa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito voidaan suunnitella yksilöllisesti perimästä saatavan tiedon perusteella.

Jatkossa lääketeollisuus pystyy myös nopeuttamaan tuotekehitysprosessiaan. Samoin lääkärit hyödyntävät hoitopäätöksenteossa entistä helpommin uusinta tutkimustietoa ja terveysdataa.

Näitä visioita toteuttavat kaksi suomalaista IT-alan kasvuyritystä, BCB Medical ja BC Platforms, jotka kehittävät ohjelmistoja ja analytiikkaa terveydenhoidon tueksi. Molempiin yhtiöihin Tesi on tehnyt ensisijoituksen vuonna 2017.

TERVEYSTEKNOLOGIASSA ON KASVUPOTENTIAALIA. Kansainväliset pääomasijoittajat ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuneita terveysteknologiasektorista. Vaikka monet alan kasvuyritykset ponnistelevat Suomessa vielä kehityksensä alkuvaiheessa, niillä on valtavasti kasvupotentiaalia seuraavien vuosien aikana.

Suomesta on hyvää vauhtia tulossa Euroopan terveysteknologiakeskus.

Tesin sijoituspäällikkö Joni Karsikas povaa, että Suomesta on hyvää vauhtia tulossa Euroopan terveysteknologiakeskus. Viime vuonna terveysteknologiayritykset keräsivät jo monet maamme suurimmista sijoituskierroksista. Esimerkiksi BC Platforms keräsi viime vuonna sveitsiläisen Debiopharm Innovation Fundin ja Tesin johdolla 9 miljoonan euron kasvurahoituksen.

”Nopeaa kasvua on vaikea saavuttaa pelkästään kotimaisilla markkinoilla ja paikallisten sijoittajien tuella, joten tarjoamme yrityksille monipuolisia rahoitusratkaisuja kansainvälistymisen tehostamiseksi”, Karsikas kertoo.

BC Platformsin toimitusjohtaja Tero Silvola kuvailee terveysteknologian olevan melko haastava ja nopeasti kehittyvä ala.

SITKEYS JA KÄRSIVÄLLISYYS PALKITAAN. Globaaleja markkinoita valloittaa jo kansainvälisesti toimiva BC Platforms, jonka tavoitteena on tarjota maailman johtava genomidatan sekä kliinisen tiedon tiedonhallinta-alusta biopankeille, lääketeollisuuteen ja terveydenhuoltoon. BC Platformsin toimitusjohtaja Tero Silvola peräänkuuluttaa IT- ja terveydenhoitoaloilla kilpailevilta yrityksiltä vaadittavaa sitkeyttä ja kärsivällisyyttä.

BC Platforms keräsi viime vuonna9 M€:n kasvurahoituksen.

”Terveysteknologia on toimialana melko haastava. Päätöksenteko voi olla hidasta, arvoketjut monimutkaisia ja toimiala itsessään jopa konservatiivinen. Menestyminen edellyttää usein sitä, että kotimarkkinoilta tai jostain kauempaa löytyy kehityshalukkaita asiakkuuksia, jotka toimivat samalla kumppanuusverkostona”, Silvola arvioi.

BC Platforms toteutti strategisen muutoksen vuonna 2014, jolloin yritys aloitti osaavan pääoman hakemisen Suomen rajojen ulkopuolelta. Sijoituskierros oli pitkä, sillä sijoittajilta kaivattiin juuri BC Platformsille sopivaa kokonaisuutta. Tässä kohtaa Tesi lähti tukemaan yhtiötä.

”On hienoa olla mukana edistämässä bioinformatiikan uusia innovaatioita sekä vahvistaa Suomen keskeistä asemaa edelläkävijänä terveystiedon hyödyntämisessä. BC Platformsilla on ainutlaatuista osaamista, jossa vahva genomiikan ymmärrys yhdistyy erinomaiseen ohjelmistosuunnitteluun”, Karsikas kehuu.

”Tavoitteemme on, että vuonna 2020 yli 30 prosenttia yrityksemme liikevaihdosta tulee kansainvälisiltä markkinoilta”, BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen sanoo.

KOTIMARKKINOILTA VAHVA POHJA. Joskus myös keskittyminen pelkästään yhteen markkina-alueeseen voi johtaa vahvaan kasvuun. Tiedon keräämiseen ja analysointiin keskittyvän BCB Medicalin vuosittainen kasvu on ollut keskimäärin 35 prosenttia viiden viime vuoden ajan.

Yhtiön toimintamalli ja tekninen tuotekehitysmalli perustuvat pilvipalveluihin ja myyntimalleihin, jotka ovat laajennettavissa myös uusille markkinoille. BCB Medicalin taustavoimiin kuuluvat Tesin lisäksi ruotsalaiset sijoitusyhtiöt Standout Capital ja Backstage Invest.

”Keskityimme vuoteen 2017 saakka lähtökohtaisesti vain kotimarkkinoihin ja tuotteemme kehittämiseen Suomessa. Tarkoituksemme on vuoden 2018 aikana solmia ensimmäiset yhteistyösopimukset erityisesti Pohjoismaiden alueella ja olemmekin jo saaneet useita yhteistyökyselyitä eri toimijoilta”, BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen kertoo.

SUOMESTA TERVEYSTIEDON HYÖDYNTÄMISEN KÄRKIMAA? Sijoittajaryhmän tarjoama rahoitus kohdistuu BCB Medicalin ohjelmistoliiketoiminnan kehitys-, myynti- ja asiakaspalveluresurssien vahvistamiseen erityisesti Euroopassa. Suomessa tavoitteena on kaksinkertaistaa T&K-keskuksessa ja asiakaspalvelussa työskentelevien henkilöiden lukumäärä vuoteen 2020 mennessä.

Tesin venture capital -sijoitusten johtaja Heli Ahlroos vakuuttui BCB Medicalin pitkäjänteisestä kehitystyöstä, vahvasta kotimarkkina-asemasta ja selkeistä kasvutavoitteista.

”Haluamme olla mukana vahvistamassa Suomen keskeistä asemaa maailman kärkimaana terveystiedon hyödyntämisessä. BCB Medical on kehittänyt pitkään osaamistaan ja tuotteitaan Suomessa. Olemme nyt yhdessä yhtiön ja Standout Capitalin kanssa valmiita ottamaan seuraavaan askeleen kohti kansainvälisiä terveydenhuollon ICT-markkinoita”, Ahlroos sanoo.

BC PLATFORMS
  • Mikä: Vuonna 1997 perustettu genomitiedon hallintaratkaisuja tuottava yhtiö, jonka teknologiaa käytetään vastaamaan terveydenhuollon suurimpiin haasteisiin.
  • Missä: Tutkimus- ja kehitysyksiköt Helsingissä ja myynti- ja markkinointiyksiköt Baselissa, Lontoossa, Bostonissa ja Vancouverissa.
BCB MEDICAL
  • Mikä: Vuonna 2003 perustettu Suomen johtava kliinisen lääketieteellisen tiedon keräämiseen ja analysointiin keskittynyt yritys.
  • Missä: Pääkonttori sijaitsee Turussa ja toimistoja on lisäksi Espoossa, Oulussa ja Tampereella.